Servis klimatizacije i grejanja

Vršimo nabavku i isporuku opreme i rezervnih djelova za sisteme klimatizacije, grejanja i ventilacije.
Prodajemo namjenske alate i mašine za popravak i odrzavanje tih sistema.
Za vise informacija o prodaji, mogućoj dostavi i naćinu plaćanja kontaktiratjte nas.